Pozitif Yaşam Döngüsü Çalışmaları

PET'in enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarına ilişkin yaşam döngüsü çalışmaları, sürekli olarak PET'in ambalaj malzemeleri arasında olağanüstü bir eko-profil sunduğunu göstermiştir.

2007 yılında ABD'de yapılan bir araştırma, PET şişelerin daha düşük seviyelerde sera gazı emisyonu ürettiğini, daha az enerji gerektirdiğini ve poliaktit veya PLA olarak bilinen bir biyoplastikten daha az tüketim sonrası katı atıkla sonuçlandığını buldu.

2009 yılında yapılan iki farklı yaşam döngüsü çalışması, PET'te şişelenen gazlı alkolsüz içeceklerin, cam şişe veya alüminyum kutulardaki gazlı içeceklere göre daha az enerji kullandığını, daha az sera gazı emisyonu yarattığını ve daha az katı atık ürettiğini buldu.

PET'in geri dönüştürülmesi, olumlu eko profilini daha da iyileştirir. Geri dönüştürülmüş PET ile ilgili 2010 yılında yapılan bir yaşam döngüsü araştırması, işlenmemiş PET yerine bir ton temiz geri dönüştürülmüş PET üretmenin 48 milyon BTU ek enerji tasarrufu sağladığını ve sera gazı emisyonlarını 3.000 pound daha azalttığını buldu. PET'in geri dönüştürülmesi iyi bir şeyi daha da iyi yapar.

En iyi yaşam döngüsü çalışmalarının bile kesin olmadığını ve anlaşmazlıklara açık olduğunu hatırlamak önemlidir. Bir malzemenin çevresel ve ekonomik etkisinin her yönünü dikkate alamazlar ve yapıları gereği önemli ölçüde varsayımlara, ortalamalara ve matematiksel tahminlere dayanırlar.

Bununla birlikte, sayısız yaşam döngüsü çalışmasında PET'in sürekli olarak güçlü performansı, PET'in olumlu eko profilini ve sürdürülebilirliğini doğrulamaktadır.