Çevre Politikası

Nurpet Ambalaj olarak çevre politikamızın temel öğeleri şunlardır;

a. Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak

b. Yenilenemez kaynakları korumak

c. Üretim sürecinde mümkün olduğu kadar yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tercih etmek

d. Enerji tasarrufu sağlamak

e. Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak

f. Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek

g. Üretimde fire oranını en aza indirmek

h. Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak

i. Çevre dostu teknolojiler kullanmak

j. Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak

k. Tedarikçileri konuyla ilgili bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak

l. Kamuyu işletmenin neden olduğu sağlık, güvenlik ve/veya çevre sorunları konusunda bilgilendirmek

m. Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek vce gerekli raporları düzenlemek

n. Çevreci guruplar ile işbirliği içerisinde olmak

o. Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek

p. Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltmak ya da yeniden kullanımını sağlamak amacıyla arıtma tesisi kurmak