Tasarım ve AR & GE

Globalleşen ve gelişimi sürekli hızlanan teknoloji ve ağırlaşan rekabet koşulları, geleceğin stratejik teknoloji ve ürünlerine yönelik yoğun ve sürekli AR-Ge etkinliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Bilinmeyeni bilme, geliştirmeye yönelik bilimsel teknolojik faaliyetler oluşturma, mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme çalışmaları içerisinde bulunan Ar-Ge departmanımız, üretim hızını arttırma, kaliteyi iyileştirme, maliyetleri düşürme gibi temel unsurların yanında ileri teknolojileri uygulama ve geliştirmenin getireceği rekabet üstünlüğünün bilinciyle çalışmalarına yön vermiştir. Günümüzde ürün satışlarını en çok etkileyen faktör ambalajdır. Nurpet bu faktörü göz önünde bulundurarak bir tasarım departmanı kurmuş ve bu doğrultuda müşterilerimizin kullanım amaçlarına en uygun ambalajın tasarımını yaparak beğenilerinize sunmaktadır..